Valikko Sulje

Eduskuntavaalit 2023

Vallanpitäjillä on väliä. Valitse Vainikainen.

Ira on rohkea opiskelijaliikkeen kasvatti, joka suuntaa ylioppilastalolta Arkadianmäelle. Suomalaisen hyvinvointivaltion on vastedeskin tarjottava jokaiselle hyvää elämää, vieläpä yhden planeetan asettamissa rajoissa. Helposti ymmärrettävä ja suorasanainen, asiantunteva ja osaava – tietää monesta asiasta ja paljon.

Kansanedustajana Ira tulee vaatimaan ja laatimaan lainsäädäntöä, jolla laitetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvointi kuntoon. Ihmisten toimeentulo- ja terveyserojen kaventaminen on asetettava hyvinvointivaltion prioriteetiksi. Koulutuksen maksuttomuudesta on pidettävä kiinni. Suomalaisen yhteiskunnan kulutus ja päästöt on laskettava globaalisti kestävälle tasolle.

Tärkeimpiä tavoitteita tulevalle vaalikaudelle ovat sosiaaliturvan uudistaminen, työelämän pelisääntöjen korjaaminen sekä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen. Tulo- ja varallisuuserojen kasvu on katkaistava. Vain rikkaita rikastuttavan politiikan aika on ohi.

Samaan aikaan myös koulutus tarvitsee huomiotamme ja sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävästä rahoituksesta on pidettävä huolta. Jokaisella pitäisi olla mahdollisuus kouluttautua ja pitää huolta omasta terveydestään. Nyt moni joutuu tahtomattaan valitsemaan toisin.

Ulkopolitiikassa Suomen on oltava demokratian ja vapauden puolella. Meidän ei pidä missään olosuhteissa joustaa arvoistamme toisten valtioiden kiristyksen alla. Suomalaiset ansaitsevat parempaa.