Valikko Sulje

Ilmastotoimet on tehtävä nyt

Useassa kevään kuntavaalikoneessa tiedustellaan, tulisiko ilmaston tai ympäristön kannalta viisaita päätöksiä tehdä, vaikka niistä syntyisi kustannuksia. Suomeksi sanottuna on kyse siitä, voiko ilmastotoimet jättää tekemättä, jos ne maksavat enemmän rahaa kuin tekemättä jättäminen.

Hinta ei ole hyväksyttävä syy toimia vastuuttomasti. Laittoman kaatopaikan perustaminen kaivokseen lienee kustannustehokkaampaa kuin asianmukaisten jätemaksujen maksaminen. Harvoin kuulee kenenkään perustelevan myöskään lapsityövoiman käyttöä kenkien halvemmalla hinnalla. Miksi siis ilmaston kannalta kestämätöntä toimintaa tulisi saada jatkaa hinnan varjolla?

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Suomessa. Olemmeko todella valmiita muuttamaan elinympäristöämme pysyvästi hetkellisten säästöjen toivossa?

Pahimmillaan ilmastotoimista säästäminen tulee myöhemmin kahta kalliimmaksi. Jo nyt on tehty päätöksiä esimerkiksi kivihiilen käytöstä luopumisesta. On odotettavissa, että myös turpeen ja muiden polttoon perustavien energiamuotojen käyttöä ruvetaan yhä enemmän suitsimaan verotuksen tai jopa kieltojen keinoin. Vanhoihin energiamuotoihin tuudittautuminen ei silloin enää varjele kuntalaisten kukkaroa.

Jyväskylällä on mahdollisuus vaikuttaa, sillä kaupunki omistaa paikallisen energiayhtiö Alvan (aiemmin Jyväskylän Energia). Kaupungin onkin tulevan valtuustokauden aikana vaadittava Alvalta enemmän ilmastotoimia omistajaohjauksen keinoin.

Ilmastonmuutosta hidastavat toimet on tehtävä nyt.